ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 8,222
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 39.62


หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/03/2561 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 14,048
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 98.55


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด 419,504,000 25.12
2.  นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ 161,186,300 9.65
3.  นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 100,300,000 6.01
4.  นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 77,849,140 4.66
5.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 70,500,000 4.22
6.  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 65,650,000 3.93
7.  นายวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 46,100,000 2.76
8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,986,529 2.75
9.  นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 41,691,134 2.50
10.  นายวุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์ 39,824,700 2.38
11.  นางเพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์ 22,542,100 1.35
12.  นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 19,881,300 1.19
13.  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 19,245,500 1.15
14.  น.ส.เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต 15,001,500 0.90
15.  นางฉัตรแก้ว คชเสนี 12,001,500 0.72
16.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 11,605,919 0.69
17.  นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล 9,712,900 0.58
18.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,803,000 0.53
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614