PTG

ปรับปรุงเมื่อ:
22 มกราคม 2562 16:38

ราคาล่าสุด

เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)

ปริมาณซื้อขาย

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.00

บาท

+0.45 (4.71%)

 

34,906,600

หุ้น

9.45 - 10.00

บาท

กราฟราคาหลักทรัพย์
 • จำนวนสถานี
  PT
 • จำนวนสมาชิก
  Max Card

จำนวนสถานี PT

หน่วย : สถานี

จำนวนสมาชิก PT Max Card

หน่วย : ล้านสมาชิก

Revenue

หน่วย : ล้านบาท

EBITDA

หน่วย : ล้านบาท

Net Profit

หน่วย : ล้านบาท

Efficiency Ratios

Cash Cycle

หน่วย : วัน

Leverage Ratios

หน่วย : เท่า

ปฏิทินกิจกรรม

+

08/03/2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

All download

ดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงินประจำไตรมาส, รายงานประจำปี,
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และอื่นๆ

เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614