ชื่อบริษัท : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประเภทธุรกิจ :
 1. ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทเป็นผู้บริหารงาน (สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO)
 2. ธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ
  1) ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทเพื่อจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมันที่ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทเป็นผู้บริหาร (สถานีบริการน้ำมันประเภท DODO)
  2) ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น
  3) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ
 3. ธุรกิจการให้บริการขนส่ง และขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000703
โทรศัพท์ : 0 2168 3377 - 88
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389
Homepage : www.ptgenergy.co.th
จำนวนหุ้นและชนิดของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด : หุ้นสามัญ 1,670,000,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
มูลค่าที่ตราไว้ : 1 บาทต่อหุ้น
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614