วันที่ กิจกรรม
ปี 2561
15 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (ต่างชาติ)
8 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
20 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปี 2560
22 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
20 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (ต่างชาติ)
17 พฤศจิกายน 2560 ประชุมนักวิเคราะห์
14 กันยายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (ต่างชาติ)
30 สิงหาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
16 สิงหาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์
01 มิถุนายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (ต่างชาติ)
24 พฤษภาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
17 พฤษภาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์
21 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
23 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ปี 2559
30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
18 พฤศจิกายน 2559 ประชุมนักวิเคราะห์
31 สิงหาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
17 สิงหาคม 2559 ประชุมนักวิเคราะห์
30 พฤษภาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
23 พฤษภาคม 2559 ประชุมนักวิเคราะห์
22 เมษายน 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
17 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
15 มกราคม 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ปี 2558
02 ธันวาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
02 กันยายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
27 สิงหาคม 2558 Thailand focus (Roadshow)
13 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2558 Silent Period
02 มิถุนายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
29 พฤษภาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์
24 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
14 มีนาคม 2558 Opp Day สัญจรกับ SET ที่ จ.เชียงใหม่
06 มีนาคม 2558 PTG roadshow หาดใหญ่
03 มีนาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
27 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมนักวิเคราะห์
26 มกราคม 2558 SET Thai Corp Day (Roadshow)
06 มกราคม 2558 Country Group Analyst Meeting
ปี 2557
01 ธันวาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
27 สิงหาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614