เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 สิงหาคม 2561 ถึง 18 กันยายน 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22/08/2561 ถึง 04/09/2561)
12.30 12.50 10.10 12.20 441,979,500
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20/07/2561 ถึง 21/08/2561)
15.30 15.70 11.90 12.40 182,389,200
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/09/2561 11.70 12.00 11.60 11.80 19,450,200
17/09/2561 11.60 11.80 11.50 11.70 13,678,900
14/09/2561 11.70 11.80 11.50 11.60 14,302,500
13/09/2561 11.50 11.70 11.40 11.70 22,110,500
12/09/2561 11.60 11.70 11.00 11.30 29,470,700
11/09/2561 11.50 12.00 11.40 11.60 39,485,900
10/09/2561 11.60 11.70 11.50 11.50 7,382,500
07/09/2561 11.60 11.80 11.50 11.60 14,714,600
06/09/2561 11.70 11.90 11.40 11.60 33,974,700
05/09/2561 12.10 12.20 11.70 11.70 37,834,900
04/09/2561 11.90 12.30 11.70 12.20 52,846,700
03/09/2561 11.70 12.00 11.50 11.90 28,438,700
31/08/2561 11.70 11.90 11.40 11.70 21,962,500
30/08/2561 11.80 12.10 11.60 11.60 31,675,700
29/08/2561 11.80 12.00 11.40 11.70 35,624,200
28/08/2561 12.40 12.50 11.80 11.80 38,100,100
27/08/2561 11.70 12.30 11.50 12.10 72,686,200
24/08/2561 11.20 11.40 10.10 11.40 73,770,600
23/08/2561 11.90 12.00 11.00 11.10 48,887,800
22/08/2561 12.30 12.50 11.60 11.80 37,987,000
21/08/2561 12.90 12.90 11.90 12.40 20,124,700
20/08/2561 12.80 13.00 12.60 12.80 11,126,500
17/08/2561 13.00 13.40 12.50 12.60 22,322,800
16/08/2561 13.30 13.30 12.70 12.90 19,120,000
15/08/2561 13.30 13.70 13.20 13.20 5,934,000
14/08/2561 13.60 13.70 13.10 13.40 18,361,600
10/08/2561 14.20 14.30 14.00 14.00 2,741,300
09/08/2561 14.50 14.60 14.20 14.20 4,002,600
08/08/2561 14.50 14.70 14.40 14.40 3,554,500
07/08/2561 14.40 14.80 14.30 14.40 4,408,700
06/08/2561 15.10 15.20 14.30 14.30 11,691,100
03/08/2561 15.40 15.40 15.10 15.10 5,604,100
02/08/2561 15.30 15.60 15.20 15.30 8,688,600
01/08/2561 15.10 15.50 15.00 15.30 10,723,800

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614