เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 พฤษภาคม 2561 ถึง 20 มิถุนายน 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/05/2561 ถึง 06/06/2561)
19.20 19.20 17.90 18.40 45,287,500
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/04/2561 ถึง 22/05/2561)
18.60 19.80 17.60 19.20 89,507,300
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20/06/2561 16.70 16.80 16.50 16.80 2,963,000
19/06/2561 17.10 17.10 16.40 16.50 8,198,700
18/06/2561 17.90 17.90 17.20 17.20 3,893,700
15/06/2561 17.40 17.90 17.40 17.90 2,600,300
14/06/2561 17.60 17.70 17.30 17.40 4,457,800
13/06/2561 17.80 18.00 17.40 17.50 4,349,200
12/06/2561 18.00 18.10 17.50 17.60 5,735,900
11/06/2561 18.10 18.20 17.90 18.00 2,166,700
08/06/2561 18.30 18.40 18.20 18.20 1,193,400
07/06/2561 18.50 18.60 18.30 18.30 2,694,300
06/06/2561 18.40 18.60 18.20 18.40 2,039,300
05/06/2561 18.30 18.50 17.90 18.40 5,143,600
04/06/2561 18.40 18.70 18.30 18.30 4,070,900
01/06/2561 18.70 18.80 18.30 18.30 2,200,200
31/05/2561 18.60 18.90 18.20 18.90 7,215,700
30/05/2561 18.30 18.80 18.30 18.50 5,235,600
28/05/2561 18.20 18.80 18.20 18.80 2,872,000
25/05/2561 18.70 18.70 18.30 18.40 3,712,800
24/05/2561 18.70 19.10 18.60 18.70 4,291,600
23/05/2561 19.20 19.20 18.50 18.70 8,505,800
22/05/2561 19.40 19.50 19.10 19.20 3,487,100
21/05/2561 19.60 19.80 19.30 19.40 5,716,400
18/05/2561 19.00 19.50 18.90 19.50 4,765,900
17/05/2561 19.30 19.40 19.00 19.00 3,820,500
16/05/2561 19.30 19.50 19.10 19.20 8,403,300
15/05/2561 19.00 19.60 18.90 19.40 15,346,700
14/05/2561 18.70 18.80 18.40 18.80 3,827,300
11/05/2561 18.90 19.00 18.70 18.70 3,989,600
10/05/2561 18.40 18.70 18.30 18.60 9,572,600
09/05/2561 17.90 18.00 17.70 17.80 1,325,500
08/05/2561 17.60 18.00 17.60 18.00 2,020,100
07/05/2561 18.40 18.40 17.60 17.60 5,512,100
04/05/2561 18.60 18.70 18.20 18.20 2,658,700
03/05/2561 18.60 18.80 18.50 18.50 3,152,300
02/05/2561 18.80 18.80 18.40 18.80 2,293,100

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614