เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 18 ธันวาคม 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/11/2561 ถึง 30/11/2561)
7.55 9.30 7.55 9.30 226,386,400
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19/10/2561 ถึง 16/11/2561)
11.20 11.20 7.50 7.50 585,003,200
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/12/2561 8.60 8.75 8.50 8.65 10,850,600
17/12/2561 8.65 8.80 8.40 8.65 17,235,900
14/12/2561 9.35 9.40 8.55 8.60 30,907,900
13/12/2561 9.40 9.55 9.30 9.30 13,642,100
12/12/2561 9.45 9.50 9.25 9.35 14,379,200
11/12/2561 9.70 9.75 9.35 9.35 20,763,000
07/12/2561 10.00 10.10 9.70 9.75 31,679,800
06/12/2561 9.45 10.00 9.40 9.95 39,026,900
04/12/2561 9.55 9.65 9.45 9.65 16,539,200
03/12/2561 9.55 9.65 9.45 9.55 31,161,000
30/11/2561 9.10 9.30 9.00 9.30 24,076,300
29/11/2561 8.95 9.10 8.95 9.10 23,599,300
28/11/2561 8.85 9.05 8.75 8.90 28,422,800
27/11/2561 8.80 8.85 8.70 8.75 18,044,700
26/11/2561 8.35 8.80 8.35 8.80 29,450,500
23/11/2561 8.15 8.30 8.05 8.30 12,985,800
22/11/2561 8.20 8.40 8.05 8.10 28,383,600
21/11/2561 7.65 8.20 7.60 8.15 29,644,700
20/11/2561 7.65 7.75 7.60 7.65 10,633,200
19/11/2561 7.55 7.80 7.55 7.75 21,145,500
16/11/2561 7.90 7.95 7.50 7.50 32,334,900
15/11/2561 8.05 8.15 7.90 7.90 13,947,300
14/11/2561 8.10 8.20 7.85 7.95 17,651,500
13/11/2561 7.90 8.15 7.65 8.10 58,957,700
12/11/2561 8.95 9.10 7.85 7.85 83,763,600
09/11/2561 8.95 9.10 8.85 8.95 21,307,200
08/11/2561 8.95 9.25 8.85 9.00 71,360,500
07/11/2561 10.00 10.20 9.35 9.35 56,120,900
06/11/2561 10.60 10.80 9.95 10.00 40,458,300
05/11/2561 10.60 10.70 10.50 10.50 9,103,100
02/11/2561 10.40 10.90 10.40 10.80 24,156,100
01/11/2561 10.60 10.60 10.20 10.30 15,309,200

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614