โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งน้ำมันเชื้อ เพลิงและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทยัง ประกอบธุรกิจสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ พีที แม๊กซ์ มาร์ทและร้าน กาแฟภายใต้แบรนด์พันธุ์ไทย ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT เพื่อ อำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจผลิตจำหน่ายไบโอ ดีเซลและน้ำมันปาล์มบริโภค

 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614