บริษัท ชื่อ-นามสกุล E-Mail เบอร์โทรศัพท์
Asia Plus Securities นลินรัตน์ กิตติอำพลรัตน์ nalinrat@asiaplus.co.th 02-680-1228
  ณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์ napat@asiaplus.co.th 02-680-1410
Tisco Securities ศิริลักษณ์ คนไว sirilakk@tisco.co.th 02-633-6422
Phillip Securities อรมงคล ตันติธนาธร ornmongkolt@phillip.co.th 02-635-1700 ต่อ 491
Capital Nomura Securities กิตติเมตต์ ตติยกวี kittimet.tatiyakavee@th.nomura.com 02-638-5773
KGI Securities กวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์ kaweewitt@kgi.co.th 02-658-8856
KK Trade Securities เบญจพล สุทธิ์วนิช benjaphol_s@kks.co.th 02-680-2935
Finansia Syrus ทรงกลด วงศ์ไชย songklod.w@fnsyrus.com 02-646-9817
Kasikorn Securities Tan Chirasittikorn tan.c@kasikornsecurities.com 02-696-0047
KTB Securities Bunya Wikaisuksakul bunya.w@ktbst.co.th 02-648-1120
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614