บริษัทจดทะเบียนด้านผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) ประจำปี 2017

Backพฤศจิกายน 28, 2560

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) ประจำปี 2017 สำหรับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นครั้งแรกของ SET Awards ที่มีผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) 2 ปีติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการวางกลยุทธ์ ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงศักยภาพในการบริหารองค์กรที่โดดเด่นและมีคุณภาพ ซึ่งทำให้บริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614